Vad behöver jag för att passera Tullen i Norge?                                                             Vad betyder ex. "Exhibitor must have 34x-reiningstatus in this class"?

Vad behöver Svenska ryttare för att passera gränsen till Norge?
Ni skall ha skickat er tulldeklaration till Norska ridpsortförbundet (adress i proppen). Där har ni sedan fått den man kallar selvskylderdeklaration eller nåt liknande. Förutom det det tar ni med ert statement som visar att ni är anmäld till en tävling i Norge under de specifika datum ni uppgivit.!

Står du med på vår fel lista och undrar vad du saknar när det står att "Exhibitor must have 34x-reiningstatus in this class"?
Det betyder att vi behöver få in en novice amateur ansökan till oss eller att ni visar/berättar att ni redan skickat en till AQHA i år 2015.
Själva texten 34x-reiningstatus är bara att man numrerat de olika kategorierna och reining har nummer 34x, W Horsemanship har 40x och Ranch Riding (Ranch Horse Pleasure) har 43x 

Arkiv

Senaste inlägg